متن سنگ قبر اشخاص معروف

by admin

متن سنگ قبر اشخاص معروف

1

متن سنگ قبر پروین اعتصامی

آنکه خاک سیه اش بالین است
 اختر چرخ ادب پروین است
 گرچه جز تلخی از ایام ندید
 هر چه خواهی سخنش شیرین است

2
متن سنگ قبر فروغ فرخزاد

من از نهایت شب حرف میزنم
 من از نهایت تاریکی
 واز نهایت شب حرف می زنم
 اگر به خانه من آمدی برای من
 ای مهربان چراغ بیارو یک دریچه
 که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم

3
متن سنگ قبر کوروش کبیر

ای انسان هر که باشی واز هر جا که بیایی
 میدانم خواهی آمد
 من کوروشم که برای پارسی ها این دولت وسیع را بنا نهادم
 بدین مشتی خاک که تن مرا پوشانده رشک مبر

4
متن سنگ قبر فریدون مشیری

سفر تن را تا خاک تماشا کردی
 سفر جان را از خاک به افلاک ببین
 گر مرا می جویی
 سبزه ها را دریاب با درختان بنشین

5
متن سنگ قبر بابک بیات

سکوت سرشار از ناگفته هاست

6

 متن سنگ قبر خسرو شکیبایی

در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد
 عشق پیدا شدوآتش به همه عالم زد

7
متن سنگ قبر حافظ

بر سر تربت ما چون گذری همت خواه
 که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

8
متن سنگ قبر شاپور

قلبم پر جمعیت ترین شهر دنیاست……

9

 متن سنگ قبر سهراب سپهری

به سراغ من اگر می آیید
 نرم وآهسته بیایید
 مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

10
متن سنگ قبر منوچهر نوذری

زحق توفیق خدمت خواستم دل گفت پنهانی
 چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی

11
متن سنگ قبر وینستون چرچیل

من برای ملاقات با خالقم آماده ام
 اما اینکه خالقم برای عذاب دردناک ملاقات با من آماده باشد چیز دیگریست

12
متن سنگ قبر اسکندر مقدونی

اکنون گور او را بس است
 آنکه جهان اورا کافی نبود

13

 متن سنگ قبر نیوتن

ظبیعت وقوانین طبیعت در تاریکی نهان بود
خدا گفت بگذار تا نیوتن بیاید…… و همه روشن شد

14
متن سنگ قبر لودولف کولن(ریاضی دان

3/141562353589793238462633862279088

15

 متن سنگ قبر فرانک سیناترا(بازیگر و خواننده

بهترین ها هنوز در راهند….
 انسانهای بزرگ واقعا” بزرگند

 

 16

متن سنگ قبر ویرجینیا وولف(نویسنده

در برابرت خود را پر میکنم از فرار نکردن
 ای مرگ