آیاکسی میتواند به پنج تا ازین سوالات جواب بدهد؟

by admin

آیاکسی میتواند به پنج تا ازین سوالات جواب بدهد؟

چرا راننده ها زیر باران دل شان فقط برای زنها می سوزد؟

چرا استادها به دخترها بهتر نمره میدهند؟

چرا باران میاد، ترافیک میشود

چرا به هرکی که مسن تراست  بیشتر اعتماد می کنند؟

چرا از دروازۀ که میخواهند تیر شوند تعارف میکنند ولی سر تقاطع به هم رحم نمیکنند؟

چرا از داخل ماشین یا موتر پوست پرتغال یا ما لته را بیرون میرزند؟

چرا در  اتوبان وقتی به ماشین یا موتر جلویی می رسند چراغ میدهند؟

چرا وقتی می روند لباس بخرند بقیه مغازه ها رو هم نگاه می کنند؟

چرا قبل از ازدواج دنبال پول طرف مقابل اند نه اخلاقش؟

چرا بعد از ازدواج دنبال اخلاق طرف مقابل اند نه پولش؟

چرا همه دوست دارند از این کشور بروند؟

چرا آ نهایی که رفتن می خوان برگردن؟

چرا روز پدر همه زیر پیراهنی  هدیه می خرند؟

چرا مردها در روز زن فقط طلا و ادکلن هدیه می خرند؟

چرا مردها مناسبت ها رو فراموش میکنند؟

چرا فیلم زیاد می بینند ولی کتاب نمی خوانند؟

چرا آنهایی که زبان شان خوبه هم فیلم رو با زیرنویس نگاه میکنند؟

چرا باجناقها یا باجه هیچوقت از هم خوششون نمیاد؟

چرا زنها بچه برادرشان رو بیشتر از بچه خواهرشان دوست دارند؟

چرا پدر دخترها در موقع خواستگاری کمتر از همه حرف می زنند؟

چرا مراسم ختم ساعت ۴ بعد از ظهر بر گزار میشود

چرا زنها نمیتوا نند ماشین موتر پارک کنند؟

چرا زنها در هر مهما نی نباید لباس تکراری بپوشند؟

چرا در مهمانی اگر موز یا کیله بخورند بی کلاسیه ولی سیب و پرتغال نه؟

چرا هر رابطه ای یا باید مخفی باشد یا به ازدواج ختم شود؟

چرا اگر دوست ما ماشین یا موتر و خانه بخره  چشم های ما در میآید؟

چرا سه تار سه تا تار نداره؟

چرا قرارداد کارمندی رو کارفرماها تنظیم میکنند؟

چرا اکثر ماشینها یا موتر یا سفیداند یا سیاه یا نقره ای؟

چرا ترکها نمیتوانند با هم فارسی صحبت کنند؟

چرا زنها وقتی ابرو بر می دارن روحیه شان بهتر میشود(چه ربطی داره ابرو با روحیه؟)

چرا زنها لوازم ارایش را روی شصت شان تست میکنند؟ چرا مثل کریم پشت دست شان نمی زنند؟

چرا زنها وقتی رژلب می زنند گردن شان را به سمت آینه دراز می کنند؟

چرا مردها فرق آرایش ۵٠ دالری را با آرایش 500 دالری   نمیفهمند؟

چرا زنها 256 رنگ رو با اسم بلدهستند درحالیکه در طبیعت 10-12 رنگ بیشتر وجود نداره؟

 چرا تحفه های عروسی را یک روز بعد از عروسی (پاتختی) می دهند؟
 چرا داماد باید برقصه ؟

چرا موقع پخش صحبتهای رئیس جمهور زیرنویس تبلیغاتی نمی گذارند؟

چرا مردم در تاکسی راجع به سیاست صحبت میکنند؟

چرا وقتی یکچیزی خوب است  میخواهیم صاحبش با شیم؟

چرا وقتی خانومها به تقاطع می رسند  بجای ترمز یا بریگ روی گاز فشار میآورند؟

چرا قسمت مردانه اتوبوس بزرگتر از قسمت زنانه است؟

چرا کسی برای صبحا نه کسی رو مهمان نمیکنند؟

چرا پشت کامیونها یا موتر های بار بری شعر می نویسند ؟

چرا سر عقد عروس دفعه سوم میگویند بله؟

چرا آدمها وقتی عکس میگیرند روپنجه بلند می شوند؟

چرا با اینکه همه فضولند از فضولی بدشان میآید؟

چرا راننده تاکسی ها از همه بدتر رانندگی میکنند؟

چرا مردها ترجیح میدهند گم شونداما آدرس نپرسند؟

چرا با پیتزا دوغ نمیخورند؟