مردان از نظر جغرافی

by admin

 مردان از نظر جغرافی

آقايان در سن 14 تا 17 سالگي

مانند کشور « کره شمالي » هستند كه قدرتي ندارند ولي ادعاي قدرت و سرکشي مي‌کنند

در سن 18 تا 19سالگى

مانند « هندوستان » هستند كه براي زندگي کردن 4 راه پيش روي خود مي‌بينند. ياکنکور يا سربازي، به عبارت بهتر (آشخوري) يابيشتر مواقع عاشق ميشن و تا صبح واسه عشقشون شعر ميگن و ياپايان زندگي و مرگ

در سن 20 تا 27سالگى

مانند « کانادا » هستندكه بسيارخون گرم ومهربان اوج جواني ، زيباودلربا ، براي هردختري خيلي زودويزاي پذيرش صادرمي‌کنند . دراين دوران درتمام مدت ازطرف جنس مخالف زيرنظرهستن وبرايشان دامهاي زيادي گسترانده شده است

بين سن 27 تا 32 سالگى

مانند « ترکيه » هستندكه بدين معناکه دردام گرفتارشده‌اند و فقط به حرف رئيس بزرگ که همان خانومشان باشدگوش مي‌دهند.
پرازعشق

درسن 32 تا 40 سالگى

مثل « ژاپن » هستندكه کاملا” کاري شده‌اند . آينده روشن رادرفعاليت شبانه روزي مي‌بينند

بين 40 تا 50 سالگى

مانند « روسيه » هستندكه بسيار پهناور ، آرام وبسيار قدرتمنددرجامعه و به عنوان راهنما و حلال مشکلات

درسن 50 تا 65 سالگى

مانند کشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق هستند كه بايک گذشته درخشان و بدون آينده

بعداز65سالگى

شبيه « عربستان » هستند كه همگان فقط به خاطر مال وثروت به آنها احترام مي‌گذارند