چطور میتوانیم جوانی خود را حفظ کنیم؟

by admin

چطور میتوانیم جوانی خود را حفظ کنیم؟

1

اعداد و ارقام غير ضروري رو دوربنداز

اين اعداد شامل سن، قد و وزن ميشه

بگذار دكترها راجع به اين عددها نگران باشن

خوب برای همينه كه برایشان ويزيت مي دهی

2
دوستهاي شاد و خوش و خرم و سر حالت  رو براي خودت نگه دار

آدمهاي بي حس و حال تو رو هم بي حال مي كنن

( اگه خودت جزو اين دسته اي حواست باشه

3

 دائم در حال يادگيري باش

سعي كن بيشتر راجع به كامپیوتر، كارهاي دستي،باغباني و خلاصه هرچي كه فكر مي كني ياد بگيري

هيچوقت نگذار مغزت بي كار بمونه

“مغز بيكارجایئی برای شيطانه”

اين شيطان هم اسمش آلزايمر ِ

4

 از چيزهاي ساده، لـــذت ببر

5

 اغلب بخنـــــد، قهقهه هاي بلند و طولاني

اونقدر بخند كه نفست بند بياد

اگه دوستي داري كه خيلي باهاش مي خندي، پس خيلي باهاش وقت بگذرون

6

 گاهي اوقات يه كم اشك بريز

سختي كشيدن هست، غمگين بودن هست اما ادامه بده

تنها كسي كه تمام طول زندگيمون كنار ماست، خود ما هستيم

پس تا وقتي كه زنده ايي زندگي كن

7

 دور و اطرافت رو با آدمهاو چيزهايي پر كن كه دوستشون داري
با د وستها و فاميل، با يادگاري هات، حیوانات خا نگي، موسيقي ، گل و گياه و خلاصه هرچيزي
خوب حالا  خا نه ات پناهگاه و محل آرامشت شد؟
بگو ببينم، رابطه ات با خدا چطوره؟

8

 سلامتيت رو جشن بگير و بهش اهميت بده!
اگه سالمي، سعي كن اين وضعيت رو حفظ كني
اگه وضعیت متغيره، سعي كن متعادلش كني و حالت رو بهتر كني
اگر هم فكر مي كني تنهايي از پسش بر نمي آيي،از يك نفر كمك بگير

9

 به سمت ناراحتي ها ت سفر نكن!
برو به يك مركز خريد، برو به يه محله ي ديگه، حتي برو يه كشور ديگه
اما هيچ وقت جايي نرو كه باعث سرافكندگي و احساس گناهت بشه

10

 از هر فرصتي كه داري استفاده كن و به همه كساني كه دوستشون داري، عشقت رو نشون بده