طرز تهیه نمودن حلیم

by admin

مواد مورد ضرورت

۱

 گندم سفید 2 گیلاس

۲

 برنج لک1 گیلاس

۳

 سینه مرغ 2 عدد

۴

 روغن زرد ، یا روغن نباتی بقدر لازم

۵

 بوره

۶

 هیل

۷

 دارچینی

۸

 آب

طرز تهیه

یک شب قبل گندم راباآب شیرگرم ترکنید ونیز 8

ساعت قبل برنج راترکنید.البته درظرف جداگانه

ونیزمرغ رانرم نموده استخوان هایش رابیرون نموده

ریشه ریشه کنید بعدا بایک لیتراب جوش اول

گندم را جوش داده بامکسردستی خوب مکسرکنید

 و بعدا برنج را باآن علاوه نموده مکسر کنید و

 همین ۱ لیتر آب را کم کم علاوه کنید تا خوب

نرم شده و شکل حلیم را به خود بیگیرد

بعدا گوشت ریشه شده را با آن علاوه کنید تا

خوب مخلوط شود و بعدآ برای مدت 10 دقیقه باآتش

 نیمه گرم دم داده شود .روغن  را داغ نموده

حلیم را سرخ میکنیم به غوری ها کشیده و رویش

 را بوره پاش میدهیم و با دارچینی وهیل آن

را نوش جان نماید

 

طرز آماده حلیم غرض صرف آن

مواد لازم

۱-

 حلیم یک کیلو

۲-

بوره بقدر لازم

۳-

 روغن زرد یا نباتی

۴-

 هیل کوبیده شده

طرز تهیه ـ

نخست دیگ راروی حرارت گذاشته روغن را داغ

میکینم . بعدا حلیم رامی انداریم

با دم کفگیر حلیم را پشت رو میکنیم ته

دیگ نچسپد

همین حلیم گرم شد و به روغن آمد

آماده سرویس است

حلیم را در بین غوری کشیده رویش بوره

ریخته صبحانه با چای سیاه یا سبز هیل دار

نوش جان میکنند

مسوول تحریرــ راحله هنگار