سی مشخصه افراد موفق

by admin

سی مشخصه افراد موفق

درستکاری ٬ شوخ طبعی ٬ صمیمیت ٬ امید ٬ شرافت ٬ سرسختی ٬ تواضع ٬ هدفمندی ٬ سخت کوشی ٬ همواره در حال یادگیری بودن ٬ مثبت اندیشی ٬ دلسوزی ٬ داشتن انظباط ٬ انگیزه ٬ عزت نفس ٬ عقل سلیم ٬‌ شخصیت ٬ علاقه مندی ٬ وفاداری ٬‌ امین بودن ٬ مرتب ٬ مطلع ٬‌مشتاق ٬ صدیق بودن ٬ مصمم بودن ٬ خوش بیانی ٬ مهربانی ٬ صبوری ٬ خوب گوش دادن ٬ همدلی .
پس از ارایه این مشخصه ها ٬ زیگ زیگلار می گوید :
حالا دست به کار شوید
در آینه به خودتان نگاه کنید و این ویژگی ها را با صدای بلند تکرار کنید !

و این کار را برای چندین هفته انجام دهی

و به زودی متوجه تغییراتی جالبی در زنگی تان خواهید شد .

و شما دوستان آیا به نظر خودتان موفق هستید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟