عیار من

by admin

عیار من 

اگر از صفحه دنیا محبت را براندازند 

و ایثار و صداقت را 

به چوب دار آویزند

اگر خون امانت ٬

          عزت و شرم و شرف را 

به تیغ کینه ها ریزند

محبت را که هرگز از دل پاکم 

نیاز بی نیازی را و ایثار و صداقت را 

که از جانم 

نگاه شرمگین و عفت ذاتی ٬ که از چشمم 

بدین افسانه ها بیرون نخواهد شد 

اگر روزی به صد رنگند ٬ عیاران …..

عیار من از آن رنگ است 

که با جادوی صد نیرنگ ٬  دیگرگون نخواهد شد .

ولنتاین