تاثيـر پیری یا سالمنـدي بر عضـلات و استخـوان‌ها

by admin

تاثيـر  پیری یا سالمنـدي بر عضـلات و استخـوان‌ها

توده عضلاني بدن در زنان و مرداني که در آستانه 60 سالگي هستند، كاهش پيدا مي‌كند. اما رژيم غذايي مناسب و تمرين‌هاي ورزشي مناسب به ويژه تمرين‌هاي كششي و قدرتي در حد تحمل عضلاني و استخواني، راه پيشگيري و كنترل‌ اين كاهش بافت عضلاني سالمندان است

بسياري از سالمندان به دلايل مختلف از جمله به دليل وضعيت اقتصادي نامطلوب و به دليل اينكه در خانواده‌اي هستند كه وضعيت اقتصادي خوبي ندارند يا به دليل مشكلات روحي و رواني يا ساير بيماري‌هاي مزمن و ضعف و ناتواني به دليل بستري بودن طولاني در بيمارستان يا بيماري دچار بي‌اشتهايي مي‌شوند

بنابراين 2 عامل مهم بي‌اشتهايي و عدم توجه كافي در رعايت تغذيه مناسب در كاهش توده عضلاني سالمندان تاثير دارد. از سوي ديگر در سالمنداني كه كمتر به ورزش و فعاليت ورزشي مي‌پردازند و فعاليت روزانه‌شان كمتر است، حجم بافت عضلاني كم مي‌شود و اين مساله آنها را به در درازمدت به ضعف عضلاني دچار خواهد كرد. نوع شغل افراد هم در قدرت عضلاني‌شان مهم است. افراد سالمندي كه در دوران ميانسالي يا جواني داراي مشاغلي بودند كه با كارهاي عضلاني ارتباط داشتند، اين قدرت عضلاني جواني و ميانسالي به آنها كمك مي‌كند تا در سالمندي ديرتر قدرت و قوام عضلات را از دست بدهند

پديده از دست دادن قدرت عضلاني قبل از 60 سالگي تدريجي است، اما بعد از 60 سالگي شدت پيدا كرده و عضلات با شدت بيشتري تحليل مي‌روند. بنابراين با انجام ورزش‌هاي كششي و مقاومتي مي‌توان از اين تحليل عضلاني پيشگيري كرد

از طرف ديگر يكي از فوايد انجام تمرين‌هاي منظم ورزشي و كششي اين است كه قدرت و نشاط و شادابي را در سالمندان افزايش و انزواطلبي و گوشه‌گيري و عدم فعاليت اجتماعي را در آنها کاهش مي‌دهد و نشاط روحي و رواني را براي آنها فراهم مي‌كند

يكي ديگر از موضوعات مهم در مورد دستگاه اسكلتي و عضلاني سالمندان، تغييراتي است كه در قامت سالمندان ايجاد مي‌شود.

تحقيقات نشان مي‌دهد معمولا بعد از سن 40 سالگي به طور متوسط در هر دهه از عمر افراد (60 تا 70 ساله) حدود يك سانتي‌متر از قد افراد كاهش پيدا مي‌كند. دلايل متفاوتي براي اين كاهش قد وجود دارد. صاف‌شدن قوس پا، افزايش قوس ستون مهره‌ها، كاهش طول ستون مهره‌ها به علت خشكي ديسك بين مهره‌اي از آن جمله است. جسم مهره‌ها به علت شكستگي‌هاي ناشي از پوكي استخوان‌ها كوتاه‌تر مي‌شود و در نتيجه سبب كوتاهي قامت افراد سالمند مي‌شود

يكي ديگر از تغييرات اسكلتي عضلاني در دوران سالمندي، مساله پوكي استخوان است كه يكي از مسايل مورد توجه دوران سالمندي است. پوكي استخوان‌ها در خانم‌ها بيشتر از مردان است. خانم‌ها در دوران يائسگي بيشتر اين علائم پوكي را بروز مي‌دهند و همين‌طور ميان مردان به ويژه سالمنداني كه به بيماري خاص و ناگهاني دچار مي‌شوند، پوكي استخوان خود را به صورت شديد نشان مي‌دهد. معمولا در خانم‌ها پوكي استخوان يك فرآيند توجيه‌پذير دارد كه به همين دليل با اجراي دستورهاي آموزشي قابل‌پيشگيري است

زنان با شروع علائم يائسگي معمولا كاهشي را در سطح هورمون‌هاي بدن به ويژه كاهش سطح هورمون استروژن دارند و اين كاهش سطح هورمون استروژن در خانم‌هاي سالمند، باعث تحليل بافت استخواني در بدن مي‌شود كه اين تحليل خود را در 5 سال بعد از دوران يائسگي نشان مي‌دهد. با اين تحليلي كه در بافت استخواني ايجاد مي‌شود استخوان‌ها ضعيف و شكننده مي‌شوند. بنابراين با كمترين فشاري مورد شكستگي قرار مي‌گيرند. خانم سالمندي كه در 30 سالگي به دليل سرخوردن و افتادن روي مچ دست اتفاقي برايش پيش نمي‌آيد، در سن 62 سالگي اين اتفاق موجب شكستگي مچ دست يا جاي ديگر بدنش مي‌شود. بنابراين مهم است كه خانم‌ها و مردان سالمند در رفتارها و حركات هنگام راه رفتن چه در خانه يا در خارج از منزل يا هنگام قدم‌زدن، عبور از جوي، بالا رفتن از پله‌ها حتي در خانه يا موقع حركات سريع روي سطوح لغزنده و در توالت‌ها بيشتر مراقب باشند و سعي كنند سرعت حركات و تعادل را كنترل كنند كه با پديده سقوط مواجه نشوند. بايد به اين نکته توجه کنيد که بهبودي در شكستگي‌هاي استخواني در سالمندان ديرتر اتفاق مي‌افتد