تولید شیر انسان توسط یک گاو

by admin

تولید شیر انسان توسط یک گاو

یورونیوز:مقامهای انستیتیوی تکنولوژی کشاورزی آرژانتین می گویند با اصلاح ژنتیکی، گاوی را به دنیا آورده اند که وقتی بزرگ شد می تواند شیری مثل شیر انسان تولید کند

این گاو توسط دو ژن انسانی شبیه سازی شده است و دو ماه قبل متولد شد. شیر این گاو که «رزیتا» نام دارد حاوی پروتئینهایی است که در شیر انسان یافت می شود

هدف از تولید شیر انسانی به وسیله اصلاح ژن در گاوها بهبود کیفیت شیر اعلام شده است

دانشمندان چینی گفته بودند که توانسته اند با اصلاح ژنتیکی گاوها از آنها شیر انسان بگیرند

شیر گاوهای چینی اصلاح شده برای تائید نهایی به نهادهای نظارتی چین فرستاده شده است و در صورت تایید تا سه سال دیگر راهی قفسه فروشگاهها می شود