رویایی ترین پایتخت جهان

by admin

رویایی ترین پایتخت جهان

اینجا ماله پایتخت کشور مالدیو است. کشوری که احتمالا به گفته دانشمندان تا قرن بعدی به زیر آب خواهد رفت