دستی که 38 سال است پایین نیامده

by admin

دستی که 38 سال است پایین نیامده

 عمار بهاراتی یک مرد مقدس هندی است که ادعا کرده دست راستش را از سال 1973 تا الان که حدود 38 سال می شود بالا نگه داشته و هنوز پایین نیاورده است.

دست وی سمبلی برای پرستشگران شیوا در سراسر هند شده است.

تا سال 1970 عمار بهاراتی یک مرد عادی بود که زندگی معمولی با یک همسر و سه فرزند داشت تا اینکه یک روز صبح که از خواب بیدار شد تصمیم به ترک همه چیز گرفت و زندگی اش را وقف خدمت به شیوا، خدای هندوها کرد! اما پس از سه سال فهمید هنوز هم وابستگی هایی به زندگی و لذت های آن دارد و برای رهاسازی خویش بازوی دست خود را بالا نگه داشت و همچنان پس از 38 سال بازوی خود را بالا نگه داشته است و حتی اگر خودش هم بخواهد نمی تواند دستش را پایین بیاورد و نیز نمی تواند استفاده ای از دستش بکند.

برخی می گویند وی به خاطر جنگ هایی که در سراسر جهان رخ می دهد دستش را به نشانه ی صلح و آرامش بالا برده است.

این کار وی باعث شده عمار مریدانی نیز پیدا کند. مریدان وی دستان راستشان را برای هفت، سیزده و یا حتی بیست و پنج سال بالا نگه داشته اند!

آنها ادعا کرده اند این کار صرفا یک عمل جسمی نیست و با رنج و درد فراوانی همراه بوده است. بهاراتی نیز می گوید این کار درد طولانی و فراوانی برایش به همرا داشته است. به همین دلیل هم بازویش کاملا لاغر است و در حالت عجیبی قرار گرفته است.

در انتهای این بازوی بالا نگه داشته ناخن هایی را می توانید ببینید که به دلیل گرفته نشدن بلند شده و در هم پیچیده اند!

این مرد هندی کارهای عجیبی را با نام مذهب انجام می دهد که شامل حمام نکردن در طول عمرش و گرفتن روزه های طولانی مدت است!