کشف قبیله ای عجیب

by admin

کشف قبیله ای عجیب که زمان و سن نمی شناسند

آیا فکر می کنید که مفهوم زمان با تفکر نوع بشر پیوند خورده است؟ اگر همین طور است باید بگویم که احتمالا اشتباه می کنید. اخیرا قبیله در آمازون کشف شده که مردمان آن با مفاهیم تاریخ و زمان بیگانه اند.

این افراد حتی کلمه ای برای “زمان” ، “هفته” ، “ماه” و “سال” ندارند! از این رو دانشمندان معتقدند که این اولین بار است که می توانند ثابت کنند که تصور و مفهوم زمان یک قاعده کلی برای تمام انسان های دنیا ندارد. قبلا خلاف این موضوع تصور می شد.

پروفسور سینها، دانشمندی که یافته های خود را به مجله زبان و ادراک گزارش داده، می گوید: برای مردم Amondawa (نام قبیله) زمان آن طور که برای ما وجود دارد برای آنها ندارد. او اضافه می کند: حال ما می توانیم بگوییم که حداقل یک زبان و فرهنگ وجود دارد که در آن تصوری از زمان به عنوان واحدی که قابل اندازه گیری یا شمارش و یا قابل گفتگو باشد، موجود نیست. این به این معنا نیست که مردم این قبیله ” مردمی خارج از زمان ” هستند بلکه آنها در دنیایی پر از رویداد زندگی می کنند به جای اینکه آن رویدادها را در قالب زمان جاسازی کنند.

اعضای تیم تحقیقات، یک زبان شناس و بک انسان شناس به مدت هشت هفته در حال تحقیقات با مردمان Amondawa سپری کردتد تا متوجه شوند که ایشان مفهوم هایی نظیر “هفته بعدی” یا ” سال گذشته ” را چگونه نقل می کنند. آنها دریافتند که اینچنین کلماتی در زبان آنها وجود نداشته و تنها تقسیم هایی برای شب و روز و فصل های خشک و بارانی وجود دارد. در جامعه این قبیله هیچکس سنی ندارد. در عوض آنها برای نشان دادن مرحله کنونی زندگی و مقامشان در قبیله، اسم خود را عوض می کنند. برای مثال یک کودک نام خود را به برادر یا خواهر تازه به دنیا آمده خود داده و یک نام جدید می گیرد.

همانطور که پروفسور سینها معتقد است ما برای زمان تشبیه های زیادی به کار می بریم-مثلا وقت طلاست- و اینها برای این بوجود آمده اند که ما زمان را یک “چیز” می پنداریم و کاملا برای ما عینیت دارد. مثلا: تعطیلات تقریبا تمام شده است، امتحان های من به زودی شروع می شود و غیره. ما فکر می کنیم که چنین نقل هایی دارای وجود خارجی هستند ولی اینطور نیست. ما این تشبیهات زمانی را ساخته ایم و حالا طبق همان ها فکر می کنیم.

اما مردم قبیله Amondawa از اینگونه عبارت و کلمات استفاده نکرده و لذا در مورد آن ها فکر هم نمی کنند؛ گرچه اینها تا وقتی درست است که آنها زبان جدیدی یاد نگیرند. برای این مردم خوشبخت (!؟) زمان هم رده پول و طلا نیست، آنها برای انجام دادن کاری در موعد خاصی رقابت یا تقلا نمی کنند و هیچکس در مورد هفته یا ماه آینده صحبت به میان نمی آورد. دایره لغات آنها از کلماتی نظیر روز و ماه و سال و هفته خالی است. می توانیم بگوییم که آنها از یک آزادی مسلم برخوردارند.

آنها اولین بار در سال 1986 با جهان خارج ارتباط برقرار کردند، مردم Amondawa سبک سنتی زندگی خود یعنی شکار، ماهیگیری و کشاورزی را ادامه دادند. اما بعدها با روی کار آمدن انرژی برق و در پی آن وسایل ارتباط جمعی نظیر تلویزیون و رادیو آنها زبان پرتغالی را فرا گرفته اند و از همین سو زبان بی نظیر آنها در معرض نابودی و فراموشی قرار دارد.