مشهور ترین ضرب المثل های جهان

by admin

ضرب المثلهای هندی

هندی : گذشته گذشت و آنچه می آید بر تو پوشیده است،آنچه را که در دست داری مغتنم شمر.

هندی : پول باید متعلق به انسان باشد نه آدم متعلق به پول .

هندی : بت تراشها کمتر اطاعت بت را می نمایند و کمتر با آنها هستند ، زیرا می دانند که چه ساخته اند .

هندی : اگر سنگی پرتاب کنی دست خودت درد می گیرد .

ضرب المثلهای آفریقایی

آفریقایی : شنا کردن را در عمیق ترین نقطه یاد بگیر .
آفریقایی : به جایی که کوزۀ خودت را گذاشته ای سنگ پرتاب مکن .
آفریقایی : حتی بهترین چوب ممکن است گرفتار موریانه گردد .
آفریقایی : بر الاغ اگر پالان زرین هم بنهی باز هم الاغ است .
آفریقایی : اگرچه دریا آرام می باشد ، ممکن است تمساحی در زیر آب کمین کرده باشد
آفریقایی : ممکن است دروغ یک سال بدود ولی راستی در یک روز از او جلو می افتد
آفریقایی : پیش از آنکه کسی را به کار بگماری دربارۀ دستمزدش با او سخن بدار .
آفریقایی : ثروت چون شبنم در آفتاب است .
مراکشی : اگر اقبال مرا رئیس قوم سازد ، از کجا معلوم که بلافاصله نابود نسازد ؟!
مراکشی : شتر کوهان خودش را نمی بیند اما کوهان همسایه اش را به خوبی مشاهده می کند .

ضرب المثلهای اسپانیوی

اسپانیوی : دست سیاه را غالباً با دستکش سفید پنهان می دارند .
اسپانیوی : کسیکه یکبار می دزدد ، همیشه خواهد دزدید .
اسپانیوی : حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند .
اسپانیوی : هیچ چیز اسان تر از فریب دادن یک فرد درستکار نیست .
اسپانیوی : اگر می خواهی زیاد عمر کنی در جوانی پیر شو .

ضرب المثلهای عربی

عربی: معلوماتی که در کودکی فرا گرفته می شود مانند نقش در سنگ پایدار می ماند.
عربی: اگر مدت چهل روز با مردم بسر بری ، یا مانند آنها می شوی یا آنها را ترک می کنی .
عربی : عشق هفت ثانیه دوام دارد و هوس هفت دقیقه و اندوه و بیچارگی یک عمر .
عربی: قول مانند تیر است ، همین که پرتاب شد هیچ وقت به کمان بر نمیگردد .
عربی: اگر خواستی کسی را سعادتمند کنی ثروت او را زیاد نکن ، بکوش تا خواسته های او را کم کنی .
عربی: اگر دربارۀ دوست خواستی قضاوت کنی احمقی بیش نیستی ، زیرا اگر غلط گفته باشی گناهی است نابخشودنی و اگر راست گفته باشی چرا او را به دوستی خود برگزیده ای ؟
عربی: آنکه تندرستی دارد امید دارد ، و آنکه امید دارد همه چیز دارد .
عربی: اقامتگاه خود را دائم تغییر بده . زیرا لذت زندگی در تنوع است .
عربی: کسیکه غرور دارد حاضر است گم شود و راه را از دیگران نپرسد .
عربی: قدر دو چیز فقط موقعی دانسته می شود که از دست می دهیم ، تندرستی و جوانی .

ضرب المثلهای انگلیسی

انگلیسی : دوستانت باید مثل کتابهایی که می خوانی کم باشند و گزیده .
انگلیسی : عالیترین سلاح برای مغلوب کردن دشمن خونسردی است ..
انگلیسی : کسیکه در برابر حسود طاقت بیاورد و خونسرد باشد ، یا خیلی خوش قلب است و یا از آهن ساخته شده است .

ضرب المثلهای آلمانی

آلمانی : گاهی دروغ همان کار را می کند که یک آتش با انبار باروت می کند .
آلمانی : بهتر است دوباره سؤال کنی تا اینکه یکبار راه اشتباه بروی .
آلمانی : زمان دوای خشم است.
آلمانی : عشقی که توأم با حسادت نباشد دروغی است .
آلمانی : در برابر آن کس که عسل روی زبان دارد ، از پولت محافظت کن .
آلمانی : روزیکه صبر در باغ زندگیت بروید به چیدن میوۀ پیروزی امیدوار باشید .
آلمانی : تملق سم شیرین است .
آلمانی : به امید شانس نشستن همان و در بستر مرگ خوابیدن هما
آلمانی : سند پاره می شود ، ولی قول پاره نمی شود .
آلمانی : کمی لیاقت ، جوهر توانایی در موفقیت است .
آلمانی : زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند در کلبۀ خرابه هم زندگی می کنند .
آلمانی : کسیکه در خود آتش ندارد نمی تواند دیگران را گرم کند .
آلمانی : افتادن در گل و لای ننگ نیست، ننگ در این است که در آن جا بمانی..
آلمانی : بدون دوستان به سر بردن بدتر از داشتن دشمنان است.
آلمانی : برای مرد گرسنه ساعت هر چند بخواهد باشد هنگام ظهر است.
آلمانی : یک دروغ تبدیل به راست می شود وقتی که انسان باورش کند.
آلمانی : بهترین توبه، خودداری از گناه است.
آلمانی : اگر می خواهی قوی باشی نقاط ضعف خود را بدان.
آلمانی : بسیاری از افراد در موقعی که برنده می شوند می بازند و بسیاری دیگر وقتی که می بازند، برنده می شوند.
آلمانی : خالی ترین ظرفها، بلندترین صداها را می دهد.
آلمانی : هر چه قفس تنگ تر باشد، آزادی شیرین تر خواهد بود.

ضرب المثلهای چینی

چینی : آنکس که جرأت مبارزه در زندگی را ندارد ، بالاجبار طناب دار را به گردن می اندازد .
چینی : آنکس که در هر جا دوستانی دارد ، همه جا را دوست داشتنی می یابد .
چینی : راستی یگانه سکه ایست که همه جا قیمت دارد .
چینی : موقعیکه دهانت می خورد بگذار با شکمت مشورت کند .
چینی : مردان در اوقات خوشبختی نسبت به سایر افراد همدردی نشان می دهند و زنان در اوقات بدبختی .
چینی : هیچ وقت بیش از زمانیکه سر و کارمان با احمق است احتیاج به هوش زیاد نداریم .
چینی : بدبختی آن نیست که می توان از آن بر حذر بود ، بلکه آن است که گریزی از آن نیست .
چینی : هنگامیکه خشم حرف می زند عقل چهرۀ خود را می پوشاند .
چینی : همیشه دزدی وجود دارد که دزد دیگر را غارت کند .
چینی : مردیکه کوه را از میان برداشت ، کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه ها کرد .
چینی : آنکه دربارۀ همه چیز می اندیشد ، دربارۀ هیچ چیز تصمیم نمی گیرد .
چینی : عمارت بزرگ را از سایه اش و مردان بزرگ را از سخنانشان می توان شناخت.
چینی : انسان موفق لاقید نیست و انسان لاقید موفق نیست .
چینی : اگر به خاموش کردن آتش می روی ، لباس علفی بر تن مکن .
چینی : با ثروت می توان بر شیاطین فرمانروایی کرد . بدون ثروت حتی نمی توان بره ای را احضار کرد .
چینی : مردم به سخنان مرد پولدار همیشه گوش می کنند.
چینی : «عجله» کاری را که «احتیاط» قدغن کرده انجام می دهد.
چینی : یک مرد بزرگ عیوب مرد کوچک را نمی بیند.

ضرب المثلهای فرانسوی

فرانسوی : زن و پرنده بدون آنکه به عقب برگردند ، می توانند ببینند .

فرانسوی : کسی که اندرز ارزان را رد کند طولی نمی کشد که پشیمانی را با قیمت گرانی خریداری خواهد کرد .

فرانسوی : کسی که به خیال خود می خواهد فقط ضربه ای بزند ممکن است مرتکب قتلی شود .

فرانسوی : مرد شکست خورده طالب جنگ بیشتر است .

فرانسوی : خانه ات را برای ترساندن موش آتش نزن .

فرانسوی : اگر مار را می کشی ، چوچه اش را هم بکش .

فرانسوی : وعده که کردی مقروض می شوی ، مقروض که شده وعده می کنی .

فرانسوی :ازدواج زودش اشتباه بزرگی و دیرش اشتباه بزرگتری است .

فرانسوی : زنگ آهن را می خورد و حسادت قلب را .
فرانسوی : پول، به عاقل خدمت می کند و بر احمقان حکومت.
فرانسوی : شوهر و بچه را هرچه در بازی های خود آرام بگذارید بیشتر به شما محبت پیدا میکنند .
فرانسوی : داماد که نشدی از یک شب شادمانی و عمری بداخلاقی محروم گشته ای .
فرانسوی : بهتر است آدمی طرف حسادت مردم واقع شود تا طرف ترحم آنها .
فرانسوی : هر کس نگهبان شراف خویش است .
فرانسوی : یگانه مرد خوشبخت کسی است که تصور می کند خوشبخت است.
فرانسوی : صاعقه به قلل بزرگ اصابت می کند.
فرانسوی : ضایع ترین روز، روزی است که نخندیده ایم.

عمومي

انگلیسی: طمع به همه چیز، از دست دادن همه چیز است.
ترکی: پایان جدایی ملاقات مجدد است.
عربی: هیچ کس را وادار به دو کار نکن، جنگیدن و زن گرفتن.
عربی: پرده اشک را با سوالات پاره کن!
انگلیسی: ضربات کوچک درختان بزرگ را از پای در می آورند.
ایتالیایی: معنی همه چیز دانستن هیچ ندانستن است.
عربی: مشورت با کسی کن که تو را به گریه می اندازد نه با کسی که تو را می خنداند.
روسی: برای کسی که شکمش خالی است، هر نوع باری سنگین است.
جاپاني: «ملاقات» آغاز جدایی است.
دانمارکی: وقتی که آش از آسمان می بارد گدا قاشق ندارد.
لاتین: « مردگان» بهترین مشاورانند.
لهستانی: یک دروغگو می تواند دور دنیا برود ولی نمی تواند مراجعت کند.
یونانی: همه کس قوم و خویش آدم ثروتمند است.
فارسی: پیکان از جراحت به در آید و آزار در دل بماند.
عربی: «عشق» را نمی شود با پنهان کردن پنهان کرد.
سوئد ني: «مرگ» آخرین پزشک است.
آفریقایی: یک دوست خوب را با هر دو دستت نگاهدار.
فارسی: مرد حکیم خرده نگیرد بر آینه.
یونانی: یا حرفی بزن که از خاموشی بهتر باشد یا خاموش باش.
اسپانیوی: بدی اشخاص احمق، هم تراز نیکی اشخاص عاقل است.
فارسی: صدقه، راه به خانه ی صاحبش می برد.
لاتین: یگانگی هدف، دوستی ایجاد می کند.
اسپانیوی: مرد برای آسایش زن می گیرد و زن به خاطر کنجکاوی شوهر می کند.
فارسی: «علم» از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا خوردن.
طبرستانی: به من رفیقی بده که با من گریه کند، دوستی که با من بخندد را خودم پیدا می کنم.
فنلاندی: همیشه کمی بترس تا هرگز محتاج نشوی زیاد بترسی.
اسلواکی: تا وقتی که «زبان» زنده است «ملّت» نمرده.
بوسنی: مرحله اول بلاهت آن است که خود را عاقل بدانیم.
لهستانی: یک کلید طلایی به هر دری می خورد.
بلژیکی: متنبه کردن بهتر از متنبه شدن است.
انگلیسی: شوهر با مرد کن نه به پول.
مثل ایتالیائی :عشق یعنی ترس از دست دادن تو.
مثل لاتینی : اندیشه ی گوینده از گفتارش مهم تر است.
مثل انگلیسی: یک متر یک متر سخت است ولی یک سانت یک سانت مثل آب خوردن است.
مثل مصری : تندرستی ، تاجی است بر سر انسان سالم ولی هیچ کس جز یک بیمار این تاج رانمی بیند .
ضرب المثل جاپاني: باید حریف را به کمک حریف دیگری بدام انداخت
مثل هندی : سکوت هرگز اشتباه نمی کند و هر چه طولانی تر باشد ، بهتر قضاوت می کند
مثل قدیمی : اگر سخن نقره است ،خاموشی طلا است.

.