مغز شما چند سالشه؟

by admin

مغزشما چند سالشه ؟ + تست

ابتدا روي لينك زير كليك كنين.بعد دكمه استارت رو بزنين.بعد از يك آماده باش 1 . 2 . 3 بايستي جاي اعداد روكه چند لحظه نمايش داده مي شود به خاطر بسپاريد  و روي جاي آن ها به ترتيب از كم به زياد كليك كنين!بعد از چند مرحله، سن مغز شما با توجه به زمان عكس العمل و درستي آن محاسبه و نمايش داده مي شود

 

 اینجا را فشار بدهید