هوشدار نسبت به خطر؟

by admin

هوشدار نسبت به خطر نوشابه برای فشار خون

كارشناسان هشدار مي دهند كه به نظر مي رسد مصرف تعداد زيادي نوشيدني هاي شيرين خطر فشار خون بالا را افزايش مي دهد.

يافته ها حاكيست كه به ازاي هر يك قوطي نوشابه شكردار كه در روز مصرف شده باشد، فشار خون به طور منظم بالاتر مي رود.

داده هاي مربوط به بيش از 2500 نفر نشان مي دهد كه نوشيدن بيش از 355 ميلي ليتر آبميوه شكردار يا نوشابه گازدار در روز مي تواند توازن فشار خون را به هم بزند.

اين مطالعه توسط محققان بريتانيايي و آمريكايي در نشريه “هايپرتنشن” چاپ شده است.

مكانيسم دقيق اين ارتباط معلوم نيست، اما دانشمندان معتقدند كه شكر زياد در خون باعث به هم خوردن حالت عادي رگ ها و ميزان نمك در بدن مي شود. نوشيدني هاي رژيمي كه با شيرين كننده هاي مصنوعي شيرين شده باشد چنين خطري در بر ندارد.

صنعت نوشابه سازي مي گويد كه محصولات آن در صورتي كه “به اندازه” مصرف شود خطري ندارد.

انجمن قلب آمريكا مي گويد كه نبايد هفته اي بيش از سه قوطي 355 ميلي ليتري نوشابه مصرف كرد.

در اين مطالعه در چهار مورد از داوطلبان 40 تا 59 ساله از بريتانيا و آمريكا خواسته شد تا آنچه را در 24 ساعت قبل نوشيده بودند ثبت كنند. همچنين نمونه ادرار آنها گرفته و فشار خونشان اندازه گيري شد.

به ازاي مصرف هر يك قوطي اضافه نوشابه شكردار در روز، فشار سيستول داوطلبان 1.6 ميليمتر جيوه و فشار دياستول آنها 0.8 ميليمتر جيوه بيشتر بود.

در مجموع به نظر مي رسيد كساني كه مقدار زيادي نوشيدني هاي شيرين شده با شكر مصرف مي كردند رژيم هاي غذايي بدتري داشتند و احتمال اضافه وزن آنها بيشتر بود.

اما صرف نظر از اين مساله، ارتباط آن با فشار خون حتي پس از احتساب عواملي مثل وزن و قد، قابل توجه بود.
خطر سرطان مغز

پروفسور پل اليوت از دانشكده بهداشت عمومي در امپريال كالج لندن و نويسنده ارشد اين مقاله تحقيقي، گفت: “خيلي ها واقف ا ند كه اگر نمك زيادي در رژيم غذايي شما باشد، احتمال ابتلا به فشار خون بالا بيشتر مي شود.”

“نتايج اين مطالعه حاكيست كه مردم همچنين بايد مراقبت ميزان مصرف شكر هم باشند.”

فشار خون بالا يك عامل خطرزا براي بيماري قلب و عروق است.

خطر حمله قلبي يا سكته مغزي براي كسي كه ميزان فشار خون او 135 بر 85 است دو برابر كسي است كه فشار خون او 115 بر 75 است.

در اين مطالعه، ارتباط ميان نوشيدني هاي شكردار و فشار خون بالا به خصوص در كساني قوي بود كه علاوه بر شكر مقدار زيادي نمك هم مصرف مي كردند.

از قبل معلوم بوده است كه نمك زائد در رژيم غذايي به فشار خون بالا دامن مي زند.

بنياد قلب بريتانيا گفت كه براي درك بهتر ارتباط ميان شكر و فشار خون به تحقيقات بيشتري نياز است.

ويكتوريا تيلور، از كارشناسان اين بنياد، گفت كه بهترين كار اين است كه مردم تعداد زيادي نوشيدني هاي شكردار مصرف نكنند زيرا باعث افزايش كالري مصرفي مي شود كه مي تواند به چاقي مفرط، از عوامل عمده بيماري قلبي، منجر شود.