دوای که ده سال به عمر تان؟

by admin

دوای که ده سال به عمر تان می افزاید

دانشمندان در حال بررسي توليد دارويي هستند كه بتواند مانع بروز نشانه هاي پيري در افراد شود.
به گفته ليندا پارتريج متخصص ژنتيك تحقيقات در اين زمينه به شكل اميدواركننده اي
پيش مي رود و حداكثر تا ده سال آينده قرصهايي به بازار خواهند آمد كه مي توانند
مانع بروز بيماريهاي شايع در بين سالمندان از جمله آلزايمر و بيماري قلبي شوند.
به گزارش خبرآنلاين ، به اين ترتيب مردم امكان استفاده بيشتري از سالهاي سالمندي
خواهند داشت وحتي پوست و مو آنها هم دوام بيشتري پيدا خواهد كرد.پارتريج در ادامه
درباره روند تحقيقات گفت:«حداكثر تا ده سال بعد چنين دارويي به بازار عرضه مي شود
و تلاش بر اين است تا حداقل عوارض جانبي را دارا باشد و مصرف كننده حداقل 5 تا 10

سال بيشتر بتواند فارغ از بيماريهاي معمول سنين پيري به زندگي اش ادامه دهد. »
در تحقيقاتي درهمين زمينه يكي از پزشكان در دانشگاه هاروارد در آزمايشي مشابه
داستان فيلم مورد عجيب بنجامين باتن توانست موشي را با استفاده از ژنهاي سلامتي و
طول عمر دوباره جوان كندو تنها پس از دو ماه كاربري دارو موش داراي سلولهاي جديدي
شد وحتي از نظر توليد مثل هم شرايط عادي پيدا كرد. به گفته اين محققان يكي از
مسائل كليدي در پير شدن و ازدست دادن سلامتي ميزان انسولين بدن و هورمونهاي مربوط است و شايد تحقيقاتي كه در زمينه بيماري ديابت صورت گرفته بتواند در مورد توليد
داروهاي ضد پيري هم تاثير گذار باشد