این پسر خنده اش بند نمی آید! +عکس

by admin

این پسر خنده اش بند نمی آید! +عکس

۱

خنده  که بر هر درد بی درمانی دواست ممکن است روزی بر اثر یک بیماری نادر به  بزرگترین دشمن انسان تبدیل شود، بیماریی که باعث شود دیگر احساسات برای شما  معنایی نداشته باشد. “بخند تا دنیا به رویت بخندد” جمله ای است که بسیاری از افراد خوش رو  همیشه به زبان می آورند اما خنده همیشه هم حلال مشکلات نیست گاهی خودش نیز  می تواند مشکل ساز باشد. حتی می تواند یک زندگی را به طور کلی نابود کند. بسیاری از والدین حتما با خندیدن فرزندشان خوشحال می شوند اما پدر و مادر  پسر بچه ای به نام “الیوت الند” خنده فرزندشان را تنها یک یادآور خاطره ای  بد می دانند که باید همیشه به همراه کودک خردسالشان باشد

۲

این پسر بچه دو ساله از انگلستان با بیماری “مردفرشته ای” به دنیا آمده  است که این مشکل باعث میشود فرد بیمار درکی از موقعیت شادی یا غم اطرافش  نداشته باشد پس همیشه در حال خنده است و دست از این کار بر نمی دارد. این بیماری بسیار نادر است به طوری که تا به حال کمتر از 1000 نفر گزارش  شده اند که این بیماری را دارند. مادر الیوت نیز در مورد بیماری فرزند  اینگونه می گوید که هر کسی دوست دارد فرزندش را شاد ببیند اما این می تواند  گاهی مشکل ساز نیز باشد

۳

مادر خانواده در ادامه افزود: گاهی اوقات الیوت به همراه برادرش در حال  بازی است که ناگهان برادرش دچار مشکل می شود و اشک هایش آمده و گریه می کند  اما الیوت بدون آنکه دست خودش باشد تنها به او می خندد که این موجب  ناراحتی برادرش می شود

۴

این خانواده از روی مشکلات غذایی که الیوت در بچکی داشته است متوجه  مشکلاتی می شوند که در پی آن پزشکان نیز این بیماری را تشخیص می دهند. به  گفته آن ها این بیماری درمان درستی ندارد و بیمار باید تا انتهای عمرش با  این مشکل همراه باشد