مراسم بسیار عجیب زنده به گور کردن افراد!! +عکس

by admin

مراسم بسیار عجیب زنده به گور کردن افراد!! +عکس 

این مراسم قدیمی که هر ساله در ماه جولای برگزار میشود افراد زیادی را برای شرکت در آن جذب خود میکند. شرکت‌کنندگان این مراسم با وانمود اینکه فوت کرده‌اند، داخل تابوت گذاشته و در اطراف محل زندگی‌شان گردانده می‌شوند. در این مراسم تمام کارهایی که برای اموات در نظر گرفته می‌شود، به طور کامل انجام می‌شود

براساس گزارش پایگاه اینترنتی

oddity central

 در پایان این مراسم شرکت‌کنندگان با بلندشدن از داخل تابوت‌هایشان احساس و

تجربیاتی را که بدست آورده‌اند برای دیگران بازگو می‌کنند