جرأت‌ دارید یک شب را در این کلبه بگذرانید

by admin

جرأت‌ دارید یک شب را در این کلبه بگذرانید

  دوست دارید یک شب را در ارتفاع ۴۰۰۳ متری از سطح زمین بگذرانید؟ کلبه

Solvay

این کار را برای شما ممکن می کند. این کلبه

کلبه که بر فراز کوه های

matterhorn

در سوییس واقع شده است، ظرفیت ۱۰ نفر را دارد و در واقع پناهگاهی است برای

کوهنوردانی که هنگام کوهنوردی به مشکل بر می خورند