تفریح عجیب اعراب پولدار !+ عکس

by admin

تفریح عجیب اعراب پولدار !+ عکس

 جوانان عربستان سعودی در نزدیک یکی از شهرهای جنوب این کشور به نام ابها به تفریح عجیبی با استفاده از سنگ و خودروهای لوکس میپردازند