مردي كه تا سال 2015 ميلادي تعداد فرزندانش به 100 مي‌رسد! (+عکس

by admin

مردي كه تا سال 2015 ميلادي تعداد فرزندانش به 100 مي‌رسد! (+عکس

مرد اماراتي كه در سن 64 سالگي هشتادوهشتمين فرزندش به دنيا آمد، تصميم گرفت تا پايان سال 2015 ميلادي تعداد آنان را به 100 برساند

«مراد عبدالرحمان»، كه به داشتن اين تعداد فرزند افتخار مي‌كند، گفت: تا زماني كه تعداد فرزندانم به عدد صد نرسد، صاحب فرزند خواهم شد

او در سال 2010 ميلادي صاحب 50 پسر و 38 دختر بوده كه بزرگترين پسرش 39 سال داشت

به گزارش ايسنا به نقل از

oddity central

«مراد عبدالرحمان» طي سال‌هاي حياتش، 15 بار ازدواج كرده است كه از تمامي

همسرانش صاحب فرزند است اما از 12 تن از همسرانش جدا شده است