عبور بند باز آمريكايي از فراز آبشار نياگارا (+عکس

by admin

عبور بند باز آمريكايي از فراز آبشار نياگارا (+عکس

بند باز آمريكايي توانست در مقابل چشمان حيرت‌زده هزاران تماشاگر از عرض آبشار نياگارا عبور كند.
به گزارش ايسنا به نقل از شبكه‌خبري (بی بی سی) «نيك والدنا» 33 ساله، اولين فردي است كه عرض آبشار نياگارا را با راه‌رفتن روي بند عبور كرده است.وي مسير 550 متري عرض اين آبشار را روي يك طناب 61 ميليمتري راه رفت و همه را حيرت‌زده كرد.
خانواده «نيك والدنا» مدت 200 سال است به اجراي اين دست اقدامات حيرت‌آور مشغول هستند كه در پي آن دو عضو خانواده‌اش بر اثر سقوط جان خود را از دست داده‌اند.
او پس از بدست آوردن اين موفقيت گفت: داشتن تمركز و آموزش دو عامل موثردر كسب اين پيروزي است