دختري كه نمي‌تواند جلوي خنده‌اش را بگيرد

by admin

دختري كه نمي‌تواند جلوي خنده‌اش را بگيرد

اين دختر چینی، 13 سال است كه بدون وقفه در حال خنديدن است

يك دختر 14 ساله چيني به نام ژو پينگوشي 13 سال است كه به‌طور مداوم در حال خنديدن است. ژو، زماني كه 8 ماهه بود به يك تب مغزي شديد دچار و از آن زمان خنديدن‌هاي مداوم او آغاز شد. البته در اوايل مبتلا شدن به اين حالت، ژو مي‌توانست در بين خنديدن‌هاي خود حرف بزند. اما از 2‌سالگي به بعد او اين توانايي را هم از دست داد و اكنون فقط مي‌تواند با شكل‌هاي مختلف خنديدن منظور خود را به ديگران برساند. پدر او در اين باره مي‌گويد: «شايد شنيدن اين داستان براي بعضي‌ها با مزه باشد اما براي ما اين غم‌انگيزترين اتفاقي است كه ممكن بود بيفتد. خنديدن‌هاي او نه تنها ما را شاد نمي‌كند بلكه احساس ناراحتي شديدي براي من و مادرش به ارمغان مي‌آورد.» پدر اين دختر تمام درآمد خود را صرف درمان ژو كرده است اما تا‌كنون هيچ پزشكي نتوانسته به‌علت اصلي خنده‌هاي مداوم او پي ببرد. برخي پزشكان معتقدند بر اثر تب شديدي كه ژو در 8 ماهگي تجربه كرده، قسمتي از مغز او دچار آسيب شده است، به همين دليل او كنترلي بر خنديدن خود ندارد. البته ركورد خنده بدون وقفه كه با اختيار انجام شده است، متعلق به يك مرد از كشور اتيوپي است كه توانست به‌مدت 3 ساعت و 6 دقيقه بدون توقف بخندد اما اين دختر كه بدون اختيار دچار اين حالت است، همه ركوردهاي جهان در اين زمينه را به‌خود اختصاص داده است