دوستي عجيب دختر با گرگ‌ها (+عکس

by admin

دوستي عجيب دختر با گرگ‌ها (+عکس

دختر 10 ساله چيني رابطه نزديكي با گرگ‌ها دارد و همانند يك سگ كوچك خانگي به آنها غذا مي‌دهد و به آنها نزديك مي‌‌شود  

به گزارش (ايسنا)، پدر اين دختر كه مربي آموزش حيوانات است، گفت: دخترم بدون هيچ ترسي وارد قفس گرگ‌ها مي‌شود و آنها را بغل مي‌كند  

به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه ديلي‌ميل، پدر اين دختر كه از 50 سگ و 10 گرگ در محل تربيت حيوانات خود در استان «سين كيانگ» نگهداري مي‌كند، گفت: بسياري از مردم با ديدن رفتارهاي دخترم عصباني شده و آن را خطرناك مي‌دانند. حتي تعدادي از آنان من را به كودك آزاري متهم مي‌كنند

Leave a Reply