مشکلات و سرانجام ازدواج با یک خانم دیوانه! +عکس

by admin

مشکلات و سرانجام ازدواج با یک خانم دیوانه! +عکس

فرض کنید که شما یک کارمند بانک هستید و آقایی با یک کیسه بزرگ اسکناس(پول نوت کاغذی) پاره شده به شما مراجعه می کند و می گوید زنش تمام پول هایی که پس انداز کرده بودند را پاره کرده است! چه حسی پیدا می کنید؟
ماجرا از این قرار است که همسر این مرد از یک بیماری روانی رنج میبرد و زمانی که عصبی شده است تمام اسکناس(نوت کاغذی) ها را که در حدود 50 هزار یوان حدود 10 میلیون تومان پاره کرده است!
این مرد اسکناس (نوت کاغذی) ها را به بانک آورده و به کمک کارمندان بانک مشغول به چسباندن تکه های اسکناس شده اند

Leave a Reply