ساخت خودرویی(موتری) جنجالی سریع تر از فشنگ(مرمی) (+عکس

by admin

ساخت خودرویی(موتری) جنجالی سریع تر از فشنگ(مرمی) (+عکس

مهندسان انگلیسی دست به ساخت خودرویی زده اند كه میتواند از گلوله سریعتر برود

به گزارش ایسنا، طراحی این خودرو كه «بلادهود» (كارآگاه) نام دارد سه سال به طول انجامیده و قرار است اواخر سال 2012 ركورد سرعت زمینی را در بستر یك دریاچه

خشكشده در كیپ شمالی در جنوب آفریقا بشكند

قدرت این خودروی مافوق صوت از یك موتور جت كه در بالای یك موشك هیبریدی قرار دارد تامین شده كه این تركیب میتواند 135 هزار اسب بخار و برابر با قدرت خودروی 180 فرمول یك نیرو تولید كند

مهندسان در صنایع تخصصی هوافضای همپسون در ویگان اكنون شروع به اجرای طراحی قسمت فولاد مشبك عقب خودرو كردهاند كه موتورهای جت و موشك در آن قرار میگیرند

این خودرو آزمایشهای خود را در ماه ژانویه سال 2012 پیش از حركت به سمت آفریقا برای برنامه سرعت خود آغاز خواهد كرد

ساخت قسمت جلوی این خودرو توسط مهندسان گروه قطعات پیشرفته انجام خواهد شد. چرخهای این خودرو كه 900 میلیمتر قطر خواهد داشت از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده و باید بتواند در چرخش در سرعت بیش از 10 هزار دور در دقیقه دوام آورده و همزمان بتواند با آلودگیهای برآمده از بستر دریاچه كنار بیاید

Leave a Reply