این خانم مربی رقص و معروف فقط یک پا دارد! +عکس

by admin

این خانم مربی رقص و معروف فقط یک پا دارد! +عکس

خانم تریسی جونز ۴۲ ساله بهترین مربی رقص شکم میباشد این خانم تدریس خود را از سال ۱۹۹۴ آغاز کرده است و در سال ۲۰۰۴ به یک رقاص حرفه ای تبدیل شده و در ۲۰۰۶ عنوان قهرمان رقص شکم ملی بریتانیا را به دست آورد. اما فاجعه ای در سال ۲۰۰۷ رخ داد دقیقا سال 1 پس از قهرمان شدنش  

هنگامیکه او با موتورسیکلت یاماهای خود در نزدیکی 

Devizes، Wilts

بود تصادف بسیار بدی اتفاق افتاد و بر اثر آن پا و مچ

پایش خرد شدند و پزشکان پای این زن را درست در زیر زانو قطع کردند. او گفت: همانطور که من مشغول رانندگی در جاده بودم ناگهان خودرو در مقابل به من اصابت کرد و من انفجار بدنم دیدم. این اتفاق باعث شد اندام سمت چپ او را قطع کردند 

اما اوبرای تحقق رویای خود پروتز پا ساخته شده را ابا قیمت ۱۰٫۰۰۰ پوند تهیه کرد.و در حال حاضر شش ساعت کلاس در هفته دارد . پا جعلی او در زیر لباس هایش پنهان است و بسیاری از مردم، حتی متوجه ناتوانی او نمی شوند

Leave a Reply