خوب نگاه کن …. پس اینها چی؟!؟؟!؟!؟!؟؟

by admin

خوب نگاه کن …. پس اینها چی؟!؟؟!؟!؟!؟؟

همیشه به یاد داشته باش

وقتی از وضعیت زندگیت شکایت میکنی،مردمانی هستند که برای داشتن زندگی مثل زندگی تو و بودن به جای تو هرکاری حاضراند بکنند

همچنین وقتی از وضع غذایت شکایت میکنی، انسان هایی هستند که از نداشتن تکه نانی میمیرند…. پس

از کارتان در یک اداره مدرن راضی نیستید؟

پس این چی؟

هنوز هم از گرسنگی مینالید؟

پس این چی…؟؟؟؟؟؟؟؟

از خواب در تخت خواب راحت و سفت تان خسته شده اید….؟؟؟؟؟

پس این چی….؟؟؟؟؟

از پیاده روی های روزانه تان خسته شده اید….؟؟؟؟؟؟

پس این چی….؟؟؟؟؟؟

هنوز قدر محبت و مراقبت های والدین تان رو نمیدانید…..؟

پس این چی….؟؟؟؟؟؟ 

راحتی و آسایش باعث میشود وقت مطالعه خواب تان ببره…..؟ 

پس این چی….؟؟؟؟؟؟

آیا آرامش و لذت یک حمام گرم را دارید و باز هم از زندگی مینالید…..؟؟؟؟

پس این ها چی…..؟؟؟؟؟؟

هنوز هم از اینکه دستان تان وقتی ظرف های خودتان را می شوئید آسیب ببیند نگران هستید…؟؟؟؟

پس دست های کوچک این چی….؟؟؟؟؟؟

Louis Vuitton کافی نیست؟ مارک های جدید تر میخواهید؟

پس این چی…..؟؟؟؟؟؟

از بازی های تکراری خسته شده اید……؟؟؟؟؟؟

پس این چی….؟؟؟؟؟؟

و…..کار دیگه ای برای انجام دادن ندارید؟؟؟!!!!

پس این ها چی…..؟؟؟؟؟؟؟؟

از آنچه هستی شادمان باش

و به خاطر آنچه داری شکرگذار

لبخند بزن!   بدون انتظار پاسخی از دنیا   بدان روزی دنیا آنقدر شرمنده می شود

که به جای پاسخ لبخند

با تمام سازهایت می رقصد

Leave a Reply