یک زن به هنگام زایمان کردن (زائیدن) چقدر درد را تحمل میکند؟

by admin

یک زن به هنگام زایمان کردن (زائیدن) چقدر درد را تحمل میکند؟

 یک انسان در حالت طبیعی می تواند تا 45 واحد درد را تحمل کند. 45 واحد که آستانه تحمل درد نامیده می شود و پس آن سیستم عصبی بدن به صورت اتوماتیک برای حذف این فشار بر مغز روشی را متناسب با شرایط اتخاذ می کند که یکی از این روش ها می تواند بیهوشی و غش باشد.
اما جالب است بدانید که یک زن هنگام زایمان (زائیدن) دردی معادل 57 واحد را احساس می کند در واقع این میزان درد، معادل شکسته شدن همزمان 20 استخوان است.
قطعا قلب همه از عشق مادر سرشارهبا این وجود باز هم قدر مادر و همسرتان را بیشتر بدانید