کلام روز

by admin

کلام روز

منبع : خبرگزاری آوا: نتیجه دروغ، خوارى در دنیا و عذاب در آخرت است،  دروغ به لحاظ اخلاقی از بزرگترین گناهان است و به لحاظ شرعی از حرام های مسلم شریعت است، زیرا كلید تمامی بدی ها و سرمنشأ همه شرها است،نتیجه دروغ، خوارى در دنیا و عذاب در آخرت است، دروغگو با دروغگویى خود سه چیز به دست مى آورد: خشم خدا ، نگاه تحقیرآمیز مردم و دشمنى فرشتگان آیه روز: انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله و أولئك هم الكاذبون

كساني دروغ مي بافند كه به آيات خداوند ايمان ندارند اينان خود دروغ، گويند

حديث روز

امام حسن عسكري{ع

جعل الشر كله في بيت و مفتاحه الكذب

اگر تمامي بديها و پليديها را در يك خانه جمع كنيد كليد آن خانه دروغ است