شهر هرت (شهر خیالی که در آن قاعده و قانون وجود ندارد) کجاست؟

by admin

شهر هرت (شهر خیالی که در آن قاعده و قانون وجود ندارد) کجاست؟

   شهر هرت یعنی(شهر خیالی که در آن قاعده و قانون وجود ندارد)0

حال مشخصات ذیل شهر هرت را برای شما می نویسیم . بعد از خواندن خود تان گمان و حدس بزنید که این شهر عجیب  در کدام نقطۀ ازکرۀ زمین موقعیت دارد؟

شهر هرت جايي است كه مردم سوار تكسي مي شوند زود برسند سر كار تا كار كنند وپول تاكسي شان را در بيارند

 شهر هرت جايي است كه رنگهاي رنگين كمان مكروه اند  و رنگ سياه مستحب

 شهر هرت جايي است كه اول ازدواج مي كنند بعد هم ديگر را مي شناسند

 شهر هرت جايي است كه همه بد هستند مگر اينكه خلافش ثابت بشود

شهر هرت جايي است كه دوست بعد از شنيدن حرفات برایت مي گوید:‌ دوباره لاف زدي؟؟

 شهر هرت جايي است كه بهشت اش زير پاي مادراني است كه حقي از زندگي و فرزند و همسر ندارند

 شهر هرت جايي است كه درخت ها علل اصلي ترافيك اند و بريده مي شوند تا ماشين ها (موتر ها) راحت تر برانند

 شهر هرت جايي است كه كودكان زاده مي شوند تا عقده هاي پدرها و مادرهای شان را درمان كنند

 شهر هرت جايي است كه شوهر ها انگشتر الماس براي زنان شان مي خرند اما حوصله 5 دقيقه قدم زدن را با همسران ندارند

 شهر هرت جايي است كه همه با هم مساوي اند و بعضي ها مساوي تر

 شهر هرت جايي است كه براي مريض شدن و پيش داكتر رفتن حتماْ بايد پارتي(محفل) داشت

 شهر هرت جايي است كه با ميلياردها پول بعد از ماه ها فقط مي توان براي مردم مصيبت ديده چند چادر(خیمه) برپا كرد

 شهر هرت جايي است كه خنده عقل را زائل مي كند

 شهر هرت جايي است كه زن بايد گوشه خانه باشد و البته آن گوشه كه آشپزخانه است و برایش مي گویند مرواريد در صدف

 شهر هرت جايي است كه 33 بچه كشته مي شوند و ماموراي امنيت شهر مي گویند: به ما چه. مادرو پدرها مي خواستند مواظب بچه هایشان باشند

 شهر هرت جاييه كه نصف مردمش زير خط فقراند اما سريالهاي تلويزيوني خودشان را داخل كاخها و قصر ها مي سازند

 شهر هرت جايي است كه 2 سال بايد بروي سربازي تا بليط (تکت) پاره كردن ياد بگيري

 شهر هرت جاييه كه موسيقي حرام است حرام

 شهر هرت جايي است كه گريه محترم و خنده محكومه

 شهر هرت جايي است كه وطن هرگز مفهومي نداره و باعث ننگه

 شهر هرت جايي است كه هرگز آنچه را بلدي نبايد به ديگري بياموزي

 شهر هرت جايي است كه همه شغل (وظیفه)ها پست و بي ارزشند مگر چند مورد انگشت شمار

 شهر هرت جايي است كه وقتي مي روي مدرسه كيف (بکس) تورا مي گردن(می پالند) مبادا آئينه داشته باشي

 شهر هرت جايي است كه دوست داشتن و دوست داشته شدن احمقانه، ابلهانه و … است

 شهر هرت جايي است كه وقتي از دختر مي پرسند مي خواهي با اين آقا زندگي كني مي گوید: نمي دانم هر چيه بابام بگوید

 شهر هرت جايي است كه وقتي مي خواهي ازدواج كني 500 نفر را دعوت مي كني و شام مي دهي تا بروند و از بدي و زشتي و نفهمي و بي كلاسي و بی کلتوری تو كلي حرف بزنند

 شهر هرت جايي است كه هرگز نمي شود بر پشت بامش رفت مگر اينكه از يك طرفش بيفتي..

 شهر هرت جايي است كه …….