ساده زیستی به شیوه نخست وزیر(صدراعظم) هلند (+عکس

by admin

ساده زیستی به شیوه نخست وزیر(صدراعظم) هلند (+عکس

مارک روته” نخست وزیر(صدراعظم) لیبرال هلند برای حضور در محل کار خود از دوچرخه استفاده می کند  

به گزارش ، وی متولد 1964 و در کنار فعالیت های سیاسی، نوازنده بااستعداد پیانو است

روته قبل از این سمت های وزیر کار و آموزش و پرورش را برعهده داشته است