پیرزنی با 108 سال سن و 108 نوه(نواسه)! +عکس

by admin

پیرزنی با 108 سال سن و  108 نوه(نواسه)! +عکس

 حویله ابوبکر پیرزن لیبیای بیش از یکصد سال سن و یکصد و هشت نوه دارد.این پیر زن در شهر صبراته در یک خانه محقر که از برگ درخت خرما ساخته شده است، زندگی می‌کند. وی 9 فرزند پسر دارداین پیرزن دقیقا نمی‌ تواند تایید کند سنش یکصد و هشت سال است

 وی توضیح داده یکی از دلایل طولانی شدن عمرش استفاده از وعده‌ های غذایی سبک مبتنی بر خرما ، زیتون ، نان جو ، غذاهای محلی ، گوشت و شیر گوسفند بوده است. این پیرزن همچنان غذای خود را بر روی آتش و نه در اجاق گاز طبخ می‌کند 

 حویله همچنان از حافظه قویی برخوردار است و بیشتر حوادث بزرگ تاریخ لیبی نظیر دوره اشغال ایتالیایی‌ها را به یاد دارد و با عصای شخصی خود به تنهایی راه می‌ رود و از گوسفندان و مرغ ها در مزرعه شخصی خانواده خود نگهداری می‌ کند