سینما وسط دریا در تایلند/عکس

by admin

سینما وسط دریا در تایلند/عکس

ساخت سالن سینما در میان صخره های دریایی در نزدیکی سواحل تایلند  

این سالن سینما توسط معمار آلمانی “اولی اشرین” و به مناسبت برگزاری جشنواره فیلمی با عنوان ” فیلم بر روی صخره ها” ساخته شده است. تماشاگران با استفاده از قایق به محل سالن سینما منتقل می شوند