یک پيرزن هشتاد ساله موفق به فرود(نشست) یک هواپیما(طیاره) شد

by admin

یک پيرزن هشتاد ساله موفق به فرود(نشست) یک هواپیما(طیاره) شد

منبع : خبرگزاری آوا_ سرویس بین الملل

يک زن هشتاد ساله آمريکايي، بدون تجربه هدایت هواپیما موفق شد يک هواپيماي (طیاره) دو موتوره «سسنا چهارصد و چهارده » را که پیلوت آن در حين پرواز بيمار شده بود، روي زمين فرود بياورد

هلن ويلسون هشتاد ساله که همسرش پیلوت اين هواپيما  (طیاره) بود پس از آنکه متوجه شد وي در کابين دچار مشکل شده است، کنترل هواپيما را در دست گرفت و با راهنمايي يک پیلوت که با تماس راديويي به وي آموزش مي داد، موفق شد بعد از چهار بار تلاش براي نشاندن هواپيما، در بار پنجم آن را روي زمين فرود بياورد که البته قسمت جلوي هواپيما (طیاره) در برخورد با زمين شکست

همسر هشتاد و يک ساله اين زن پس از انتقال به بيمارستان و در اثر حمله قلبي که در داخل هواپيما دچار آن شده بود، جان سپرد