خروج چهار هزار و 294 سنگ از مثانه یك مرد

by admin

خروج چهار هزار و 294 سنگ از مثانه یك مرد

یك جراح ادعا می كند كه با بیرون آوردن چهار هزار و 294 سنگ از مثانه یك مرد 63 ساله ركورد گینس را شكسته است

 این جراحی لاپاراسكوپی به تازگی بر روی یك افسر بازنشسته كه از درد در ناحیه كمر شكایت می كرد، انجام شده است.   به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، یك اسكن وجود سنگ های متعدد در مثانه این مرد را نشان داد از این رو پزشك انجام عمل جراحی را به این بیمار توصیه كرد . در جریان این عمل چهار هزار و 294 سنگ كه در مجموع 300 گرم وزن داشتند، از مثانه وی بیرون آورده شد.   هم اكنون حال عمومی این بیمار خوب است و در سلامتی به سر می برد.   پیش از این سه هزار و 110 سنگ از مثانه زنی در آلمان بیرون آورده شده بود