ساخت كوچكترين خانه دنيا + عکس

by admin

ساخت كوچكترين خانه دنيا + عکس

طراحان آمريكايي به عنوان بخشي از نمايشگاه دنياهاي كوچك موزه هنر تولدو دست به ساخت كوچكترين خانه جهان زده‌اند كه از تجهيزات كامل برخوردار است.   به گزارش ايسنا، اين خانه شش متر مربعي با وجود اندازه بسيار كوچك آن از اتاق خوابي با يك تختخواب بزرگ، يك حمام، يك يخچال كوچك، يك آشپزخانه و يك اتاق پذيرايي برخوردار است.  اكنون در سايت

eBay

 اين خانه چوبي موسوم به

Tumbleweed XS

براي فروش گذاشته شده است.   اين خانه در موزه هنر تولدو از ماه نوامبر به نمايش گذاشته شده اما اكنون براي مصارف خيريه به حراج (لیلام) گذاشته شده است.   عايدي اين حراج (لیلام) براي برنامه‌ريزي تحصيلي موزه براي كودكان در نظر گرفته شده است