يک خرس 360 کيلوگرا می داماد شد!! (+عکس

by admin

يک خرس 360 کيلوگرا می  داماد شد!! (+عکس

اکثر کسانی که حیوانات را دوست دارند از نگهداری یک سگ ویا گربه به عنوان همدم ثابت و باوفای خود خوشحال می‌شوند، اما

 اکثر کسانی که حیوانات را دوست دارند از نگهداری یک سگ ویا گربه به عنوان همدم ثابت و باوفای خود خوشحال می‌شوند، اما 

Casey Anderson

که یک طبیعت شناس می‌باشد، با یک خرس گریزلی به نام

Brutus

 دوست شده است و او را از بدو تولد کنار خود داشته است

این دو خیلی صمیمی و جدانشدنی هستند و وقتی که ( اندرسون) در آگوست سال گذشته ازدواج کرد این خرس به عنوان ساقدوش کنارش قرار گرفت

این خرس آنقدر به انسانها خو گرفته است که عضوی از خانواده محسوب می‌شود و دارای یک جای مخصوص روی میز آشپزخانه است