شعبده بازی برای اولین بار در کجا برگزار شد؟

by admin

شعبده بازی برای اولین بار در کجا برگزار شد؟

گفته می شود شعبده بازی برای اولین بار در مصر باستان به اجرا در آمد. ددی، شعبده باز معروف مصری که در حدود ۲۷۰۰ سال پیش از میلاد زندگی می کرد، شعبده بازی عجیبی را به نمایش گذاشت که در آن سر دو پرنده و یک گاو نر را از هم جدا کرد و سپس سرشان را دوباره به هم وصل کرد  

مهارت شان در نمایش های مرتبط به فنجان ها و توپ ها مورد توجه گرفتند. در این نمایش و ترفند، توپ های کوچک به طور نامرئی از فنجان یا پیاله برگردانده شده به دیگری راه پیدا می کردند. در نهایت آن ها به اشیاء کروی و یا موارد غیر منتظره ای همچون پرتقال و یا بچه خرگوش تبدیل می شدند. یکی از بزرگترین شاهکارهای جذاب نمایشی در تاریخ شعبده بازی مشاهده زنی بود که او را با اره به دو قسمت می بریدند. در اولین اجرای این شعبده بازی در لندن در سال ۱۹۲۱، شعبده باز انگلیسی پرسی تیببلیس که نام حرفه ای اش پی. تی. سلبیت بود سرتاسر جعبه ای را که خانمی به عنوان دستیارش در آن قرار داشت پاره پاره کرد. این خانم بدون کوچک ترین آسیبی از جعبه بیرون آمد.