دومین برج بلند دنیا یک صندلی (چوکی)‌ است

by admin

دومین برج بلند دنیا یک صندلی (چوکی)‌ است

این برج که دومین برج بلند دنیا نیز هست، “اویز” نام دارد   که توسط یک شرکت مهندسی آلمانی در شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی طراحی و ساخته می شود