رستورانی در غار

by admin

رستورانی در غار

این رستوران  یک هتل به نام

Grotta Palazzese

در شهر

Polignano

در جنوب ایتالیا است

این رستوران در یک غار رو به دریا ساخته شده است و به همین دلیل فقط در ایام تابستان باز است