این پسر 5 ساله زندگی قبلی خود را به یاد میآورد+ عکس واقعی

by admin

این پسر 5 ساله زندگی قبلی خود را به یاد میآورد+ عکس واقعی(به نظرتون ترسناک نیست؟   

ماخولی اسکات کامرون، پسر 5 ساله ای است که مدام به مادر خود میگفت باید به جزیره بارا برگردد اما آنها در گلاسکو زندگی میکردند و حتی یک بار هم به جزیره نرفته بودند. به گزارش نیک صالحی ،مادر ابتدا توجهی به گفتههای پسرش نمیکرد اما پسربچه هر روز درباره خانه خود که قبلا در آن با برادران و خواهرانش زندگی میکرد صحبت میکرد. طبق گفتههای او خانه آنها نزدیک ساحل بوده و مدام درباره پدر خود که در انجا با کامیونی تصادف کرده بود صحبت میکرد، همچنین او از زمانی که مادرش را گم کرده بود گریه میکرد

بعد از مدتها ادعا شد که این پسر تمام این موارد را از برنامه تلویزیونی یاد گرفته اما داستان به اینجا ختم نشد و او ادعا میکرد داستانش درست است و واقعیت دارد در نتیجه مادرش تصمیم گرفت با او به جزیره برود. همراه انها دکتر روانشناس و دانشمندانی که درباره زانگی گذشته مطالعه میکردند هم به جزیره رفتند، اما انها ذکر نکردند که کجا میوند. زمانی که این افراد به جزیره رسیدند همه از با دیدن جزییاتی که پسربچه گفته بود متحیر شدند، در این حال پسربچه در اطراف به دنبال سگ سیاه و سفید خود میگشت. با تلاش مادر پسر، او توانست با ورثه ی خانه صحبت کند. او گفت زمانی که بچه بوده با برادران و خواهرانش سگ سیاه و سفیدی را دیده بودند اما تمام آنها مرده اند. در نتیجه گفته های پسربچه نمیتوانستند ثابت شوند چون در آن زمان این ورثه بسیار کوچک بوده است. تهیه و ترجمه: نیک صالحی