ژاپن، یک سال پس از سونامی – مقایسه تصویری

by admin

ژاپن، یک سال پس از سونامی – مقایسه تصویری

امواج آب با برخورد به شهر ایشینوماکی موجب کشته شدن صدها نفر شد. تا ماه ژانویه، بیشتر آوار جمع آوری شده بود

—————————————2—————————————–

بخش های بسیاری از شهر کسنوما ویران شد. کار مشکل بازسازی هنوز ادامه دارد  

—————————————3—————————————–

در خیابان های شهر میاکو، ایواته در ماه مارس سال گذشته سیل جاری شده بود. ماه گذشته بعضی از آنها به حالت عادی بازگشتند 

—————————————4—————————————–

بندر میاکی ویران شد و تنها تعداد اندکی از قایق های ماهیگیری سالم ماند. آوارها اکنون جمع آوری شده است

————————————–5——————————————

کارمندی در میاکو این عکس را از این شهر آب گرفته در سال ۲۰۱۱ گرفت. ماه گذشته، ماشین ها و اتوبوس ها به خیابان های شهر بازگشتند

—————————————6—————————————–

امواج سهمگین از بندر میاکو گذشته و قایق، خانه م خودروهای مردم را با خود می برند

—————————————7—————————————–

هزارات نفر در شهر اوفوناتو کشته شدند و اکثر بناها هم تخریب شدند. بازسازی در اوفوناتو ادامه دارد  

————————————-8——————————————-

خانه های ویران شده، وسایل زندگی و خودروهای تخریب شده در خیابانهای اوفوناتو دیده می شد اما تا ماه ژانویه سال جاری همه خیابانهای شهر پاکسازی شدند

————————————9——————————————–

یک قایق که در ماه مارس سال گذشته بر بام یک ساختمان دو طبقه گیر کرده بود اکنون برداشته شده است.  

————————————-10——————————————-

یک هواپیمای خراب شده از جمله خسارتهای سونامی در فرودگاه سندای بود. این فرودگاه تنها چند روز بعد برای پروازهای حامل کمکهای اضطراری بازگشایی شد