یک شهر اختصاصی با ۶۸۱ شهروند داشته باشید

by admin

یک شهر اختصاصی با ۶۸۱ شهروند داشته باشید

شهر پنج هکتاری پرای در ایالت مونتانا آمریکا با تمام امکانات از جمله فروشگاه بزرگ، اداره پست و جمعیت ۶۸۱ نفری اش می تواند مال شما باشد، البته اگر ۱/۴ میلیون دلار پول داشته باشید

  باربارا واکر،شهردار فعلی این شهر تصمیم گرفته تا اداره آنرا که جمعیتش عمدتا در خارج از مرکز آن زندگی می کنند، به کس دیگری بسپارد  

دلیل اینکه خانم واکر می خواهد از این شهر دل بکند و اداره آن را به دیگری بسپارد، این است که پس از فوت همسرش، به تنهایی توان اداره شهر را ندارد و قصد کرده تا کنترل این شهر امن را به شخص دیگری بسپارد

  شهر پرای ارث مادری خانم واکر به حساب می آید و به همین دلیل است که او می تواند آن را به فروش برساند و خبری هم از انتخابات در آن نیست