طوطي رياضيدان خبرساز است

by admin

طوطي رياضيدان خبرساز است 

محققان دانشگاه هاروارد، نتايج جديدي از نبوغ «الكس»، طوطي نابغه رياضيدان منتشر كردند

يك طوطي به نام «الكس» و شامپازه‌اي به نام «شبا»، دو حيواني هستند كه بيش از ساير حيوانات به دليل داشتن نبوغ رياضي مشهور شده‌اند. «الكس» يك طوطي خاكستري آفريقايي تربيت شده بود كه حتي پس از مرگش نيز خبرساز است. نتايج آزمايشات نهايي نبوغ رياضي اين طوطي باهوش، به تازگي در مجله (انیمل کوکنیشن) یا (شناخت حيوانات) به چاپ رسيده است. توانايي و نبوغ خارق‌العاده اين طوطي در يادگيري و فهم مفاهيم مختلف مانند اندازه، رنگ و مقدار، باعث شگفتي محققان شده بود. به گفته «ايرنه پپربرگ» از متخصصان روانشناسي دانشگاه هاروارد و مربي اصلي اين طوطي نابغه، «الكس»حتي قادر به درك مفهوم صفر نيز بود. در يكي از اين آزمايش‌ها چهار بلوك آبي رنگ، سه بلوك قرمز و پنج بلوك آبي رنگ در مقابل اين پرنده قرار داده شد و از اين پرنده پرسيده شد كه رنگ بلوك پنج تايي چيست؟ «الكس» علاوه بر توانايي شمردن تعداد بلوك‌ها توانست رنگ بلوك را نيز به درستي تشخيص دهد. «الكس» توانايي مرتب كردن و جمع زدن اعداد از يك تا هشت و شمارش اشيا تا شش را داشت. در 12 آزمايش براي جمع اعداد، اين پرنده باهوش توانست در 9 آزمايش پاسخ صحيح بدهد و در 10 آزمايش شمارش اشيا نيز در هشت مورد حاصل جمع درست را محاسبه كرده بود. اين طوطي نابغه در اوايل سپتامبر سال 2007 ميلادي و در سن 31 سالگي به دليل مشكل قلبي مرد

ايسنا