راه اندازی رستوران معلق در ارتفاع 50 متری (+عکس

by admin

راه اندازی رستوران معلق در ارتفاع 50 متری (+عکس

این رستوران معلق 11 تن وزن دارد

رستورانی به وزن 11 تن در ارتفاع 50 متری از سطح زمین در عربستان سعودی راه اندازی شده است  

به نقل از روزنامه البیان چاپ دبی ، مشتریان این رستوران می توانند به مدت یک ساعت در فضا باقی بمانند و در این رستوران معلق غذا صرف کنند  

مسئولان این رستوران می گویند که مرتفع ترین رستوران معلق جهان را راه اندازی کرده اند. این رستوران در شهر الخبر عربستان سعودی گشایش یافته است  

رستوران معلق در ارتفاع 50 متری با گنجایش 32 نفر به همراه میز و صندلی ها 11 تن وزن دارد این در حالی است که جرثقیل می تواند 220 تن وزن را بلند کند و همین موضوع می تواند سلامت این رستوران را تضمین کند