شیوه جالب اعتراض آتش نشانان(عملۀ اطفائیه) به نخست وزیر بلژیک (+عکس

by admin

شیوه جالب اعتراض آتش نشانان(عملۀ اطفائیه) به نخست وزیر بلژیک (+عکس

دفتر نخست وزیر بلژیک، هدف ماشینهای آب پاش آتش نشانی (اطفائیه) قرار گرفت.   آتش نشانان (عملۀ اطفائیه)  بروکسلی با ماشینهای آب پاش دفتر کار نخست وزیر بلژیک را هدف قرار دادند. البته آتشی در کار نبود و این کار آتش نشانها در اعتراض به برنامه دولت برای اضافه کردن دو سال به سن بازنشستگی آتش نشانها انجام گرفت