آيا ميدانيد؟ (جدید 4

by admin

آيا ميدانيد؟ (جدید 4

آیا میدانید زرتشت یعنی ستاره زرین

 آیا میدانید قطر شاهرگ گردن ۶ میلیمتر میباشد

 آیا میدانید ناخن انگشت میانی سریعتر از دیگر انگشتها رشد میکند

 آیا میدانید نروژ سومین کشور صادر کننده نفت میباشد

 آیا میدانید با برداشتن تخمدانها عمر بیمار بطور متوسط ۸ سال کمتر میشود

 آیا میدانید اسکنر ۴۸ سال پیش اختراع شده است

 آیا میدانید ۱۰۰ سال پیش پزشکان آمریکایی میگفتند زنانی که باهوش هستند باردار نمی شوند

 آیا میدانید ستاره دریایی فاقد مغز میباشد

 آیا میدانید سالانه ۵۰۰۰ کارگر در معادن چین جان خود را از دست میدهند

 آیا میدانید مروارید درون سركه ذوب میگردد

 آیا میدانید ارزش مادی تمام عناصر بدن انسان کمتر از ۱۰۰۰ تومان است.

 آیا میدانید ساعت اتمی ساخته اند که در ۴۰۰ میلیون سال یک ثانیه هم تغییر نمی کند

 آیا میدانید بال زدن یک پروانه هم زمین را تکان میدهد

 آیا میدانید ما مغزمان رو کنترل میکنیم یا مغزمان ما را؟

 آیا میدانید ۲۰۰ میلیون موجود زنده روی زمین وجود دارد که انسان یکی از انها است

 آیا میدانید یک قطره اب دارای ۱۰۰ میلیارد اتم است

 آیا میدانید ایران به ۲۰ کشور تسلیهات نظامی صادر میکند

 آیا میدانید ۸۰ ٪ موجودات دنیا را حشرات تشکیل داده اند

 آیا میدانید تنها حیوانی که نمی تواند شنا کند شتر است

 آیا میدانید روباه همه چیز را خاکستری می بیند

 آیا میدانید گربه قادر نیست مزه شیرین را تشخیص دهد

 آیا میدانید یک گرم سم مار کبری می تواند ۱۵۰ نفر را بکشد

 آیا میدانید حس چشایی نوعی پروانه بزرگ ۱۳ هزار بار دقیق تر از انسان است

 آیا میدانید لاما شتر بدون کوهانی است که به هنگام عصبانیت بر صورت طرف مقابل تف می اندازد

 آیا میدانید قلب گنجشک ۱۰۰ بار در دقیقه می تپد. گنجشک ها روی زمین می پرند

 آیا میدانید فیل تنها حیوانی است که می تواند ایستادن روی سر و گردن را یاد بگیرد

 آیا میدانید یک موش کور ۱۴ سانتی می تواند در یک شب تونلی به طول ۹۱/۴ متر حفر کند

 آیا میدانید مرغ ها برای تخمگزاری احتیاجی به خروس ندارند. خروس فقط برای بارور کردن تخم است