اتوبوس(سرویس) جهانگردی

by admin

اتوبوس(سرویس) جهانگردی

اگر پول به اندازه کافی دارید و مثل خود من علاقه به جهانگردی دارید حتمی یک عراده از این اتوبوس(سرویس) ها را تهیه کنید و به همه آرزو های تان جامه عمل بپوشانید . مگر آدم چند بار زندگی میکند که بخواهد پول رو نگاه دارد ؟ از خصوصیات خوبش حرکت در اب و دکوراسیون قوف العاده زیبای داخلیش هست