گران قیمت ترین ماشین (موتر) های دنیا ساخته شده با طلای سفید